Search
Close this search box.

Andrzej Sosnowski

Twój AS!

Placówki oświatowe muszą skorygować zasady naliczania odpisu socjalnego

gazeta RZ

W urodzinowym artykule piszę o konieczności dokonania zmian w zapisach wewnętrznych aktów normatywnych szkół i placówek oświatowych. 

Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób naliczania odpisu na zfśs za nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Szkoły muszą zmienić regulamin funduszu.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie uprawnień socjalnych pracowników systemu oświaty budzą zrozumiałe zainteresowanie, a czasem zaniepokojenie. Dlatego dyrektor szkoły/placówki oświatowej jako ten, który reprezentuje interesy pracodawcy, musi być świadomy zmian otoczenia prawnego swojej organizacji. Na nim bowiem spoczywa m.in. obowiązek zaproponowania aktualizacji zapisów wewnętrznego aktu normatywnego, jakim jest regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

https://archiwum.rp.pl/artykul/1507250-Placowki-oswiatowe-musza-skorygowac-zasady-naliczania-odpisu-socjalnego.html

Udostępnij wpis:

Inne wpisy

Co z tą szkołą?

MEN właśnie opublikowało Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. To standardowa procedura. Każdy

Czytaj więcej >