Search
Close this search box.

Andrzej Sosnowski

Twój AS!

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają
przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU
z 2008 r. nr 223, poz. 1458, z późn. zm.).

Obecnie bywa tak, że w poszczególnych szkołach na Bemowie pracownicy
administracji i obsługi mają różne wynagrodzenia na tych samych stanowiskach i w
tych samych kategoriach zaszeregowania. Co więcej, wysokość wynagrodzeń jest
różna zależnie od Dzielnicy. Chcemy to zmienić! Bemowscy pracownicy oświaty nie
są gorsi od pracowników na Ursynowie czy Wilanowie.

Stoimy na stanowisku, że płaca minimalna nie powinna służyć zrównywaniu płac. Jej wzrost
winien być podstawą porównywalnego wzrostu płac pracowników na stanowiskach
zakwalifikowanych do wyższych kategorii. Ustalając wynagrodzenie pracownika powinno się
uwzględniać nie tylko osiąganie minimalnego wynagrodzenia za pracę, lecz również, a może
przede wszystkim – zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych – by było
ono stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji. Proponowane
zmiany tego nie zapewniają.

Najbardziej właściwe byłoby zrównanie minimalnej płacy z minimalnym wynagrodzeniem
zasadniczym w I kategorii zaszeregowania i procentowy wzrost w kolejnych kategoriach.
Powiązanie wynagrodzenia minimalnego z wynagrodzeniem zasadniczym określanym
procentowo dałoby szansę wszystkim pracownikom samorządowym na uzyskanie wyższych
płac wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego.

Udostępnij wpis:

Inne wpisy

Co z tą szkołą?

MEN właśnie opublikowało Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. To standardowa procedura. Każdy

Czytaj więcej >