IX Ogólnopolska Naukowa Konferencja Studencko-Doktorancka „Język jako świadectwo kultury”

Na konferencji zaprezentuję swój szkic na temat etnolektu wilamowickiego/ wilamowskiego, pt.Tzw. etnolekt wilamowicki z perspektywy językoznawczej, prawnej oraz oczekiwań społecznych. To swoistego rodzaju polemika z politykami pragnącymi prawnie uznać mowę część mieszkańców Wilamowic za odrębny język. Opinia z 4 maja 2021 r. Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, będącej zgodnie z art. 12 ust. […]