Placówki oświatowe muszą skorygować zasady naliczania odpisu socjalnego

gazeta RZ

W urodzinowym artykule piszę o konieczności dokonania zmian w zapisach wewnętrznych aktów normatywnych szkół i placówek oświatowych.  Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób naliczania odpisu na zfśs za nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Szkoły muszą zmienić regulamin funduszu. Jakiekolwiek zmiany w zakresie uprawnień socjalnych pracowników systemu oświaty budzą […]