Artykuł w Armeńskiej Akademii Nauk

artykul_strona _tytulowa

Dobra wiadomość na zakończenie roku. Czasopismo naukowe Armeńskiej Akademii Nauk (Հայկական Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա) The Review of Armenian Studies zdecydowało o opublikowaniu mojego ostatniego artykułu naukowego, pt.: „Tekstowy obraz Ormian w literaturze polskiej XIX i XX wieku”. Materiał stanowi prezentację wizerunku Ormian w dziełach J. Słowackiego oraz St. Żeromskiego. Wizja Ormianina w analizowanych pozycjach polskiej […]