Ormianika. Cykl artykułów

Ormianie są jedną z zamieszkujących w Polsce zbiorowości etnicznych o “egzotycznym” rodowodzie i długiej tradycji osadnictwa na ziemiach Rzeczypospolitej. Czy wiemy o nich cokolwiek więcej niż to, że byli i są? Warto zatem oddać się lekturze niektórych moich artykułów podejmujących ormiański temat: https://www.niedziela.pl/artykul/103000/Ormianskie-kamienie-tez-krzycza?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1idMKwSnApkyU7gpT7OXK6bBkX9bDqIde9lgrnewKodcugYnXeGGOlvO4_aem_6L4IQWqZqCvsbdIp7dAAIg https://m.niedziela.pl/artykul/102550/Chrystus-osia-zycia?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2BpaYJnudSS4jvXY7G8LJv7JO-927zr14mPlBJkIkIuiuDgpOzLkXHOFM_aem_O986OQoUFxNYp51zuxwTwA

Co z tą szkołą?

MEN właśnie opublikowało Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. To standardowa procedura. Każdy rok szkolny ma swoje priorytety edukacyjne, które wcześniej ogłasza minister edukacji. Zwykle ich określenie wiąże się z przekazywaniem dodatkowych pieniędzy na programy, które mają wzmacniać wybrane przez ministra zagadnienia. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zapowiedź kontroli […]

Religia w szkole. Cykl artykułów w Niedziela.pl

Hiobowe wieści dla katechetów Nie mogli być wychowawcami, ale będą musieli uczyć w klasach mających nawet po 30 uczniów z różnych roczników. MEN przygotowuje nowe “elastyczne” zasady organizowania lekcji religii w szkołach i placówkach oświatowych. Konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia potrwają do 29 maja a nowelizacja ma wejść w życie już od 1 […]

IX Ogólnopolska Naukowa Konferencja Studencko-Doktorancka „Język jako świadectwo kultury”

Na konferencji zaprezentuję swój szkic na temat etnolektu wilamowickiego/ wilamowskiego, pt.Tzw. etnolekt wilamowicki z perspektywy językoznawczej, prawnej oraz oczekiwań społecznych. To swoistego rodzaju polemika z politykami pragnącymi prawnie uznać mowę część mieszkańców Wilamowic za odrębny język. Opinia z 4 maja 2021 r. Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, będącej zgodnie z art. 12 ust. […]

Placówki oświatowe muszą skorygować zasady naliczania odpisu socjalnego

gazeta RZ

W urodzinowym artykule piszę o konieczności dokonania zmian w zapisach wewnętrznych aktów normatywnych szkół i placówek oświatowych.  Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się sposób naliczania odpisu na zfśs za nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Szkoły muszą zmienić regulamin funduszu. Jakiekolwiek zmiany w zakresie uprawnień socjalnych pracowników systemu oświaty budzą […]

Pragmatyka zawodowa nauczycieli. Co w trawie piszczy?

Nowe zdjęcie

Jednym z moich największych zainteresowań są edukacja i system oświaty.  Szkoła to miejsce, w którym spędziłem większość swojego życia zawodowego. Przez lata pracowałem w różnych placówkach oświatowych oraz instytucjach edukacyjnych, zdobywając wiedzę i rozwijając swoje umiejętności. Mogłem również poznać zagadnienia nurtujące nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oświaty. Niektóre propozycje rozwiązań podaję w artykułach, które piszę. Zachęcam […]

Artykuł w Armeńskiej Akademii Nauk

artykul_strona _tytulowa

Dobra wiadomość na zakończenie roku. Czasopismo naukowe Armeńskiej Akademii Nauk (Հայկական Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա) The Review of Armenian Studies zdecydowało o opublikowaniu mojego ostatniego artykułu naukowego, pt.: „Tekstowy obraz Ormian w literaturze polskiej XIX i XX wieku”. Materiał stanowi prezentację wizerunku Ormian w dziełach J. Słowackiego oraz St. Żeromskiego. Wizja Ormianina w analizowanych pozycjach polskiej […]

Wybieramy

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołachi placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określająprzepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzUz 2008 r. nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). Obecnie bywa tak, że w poszczególnych szkołach na Bemowie pracownicyadministracji i obsługi mają różne wynagrodzenia na tych samych stanowiskach i […]

Wybory Misia Bemisia

Mieszkańcy zaprojektują, miasto zbuduje. Przepiękny drewniany miś pojawił się na Ochocie! Dlaczego Bemowo ma nie mieć swojego misia Bemisia! Rozpocznijmy akcję, która doprowadzi do powstania podobizny zielonego Futrzaka!!! Najpierw wybierzmy miejscówkę, potem wygląd misia.[ays_survey id=’2′]