Search
Close this search box.

Andrzej Sosnowski

Andrzej piotr sosnowski

O mnie

Andrzej Piotr Sosnowski (ur. w dniu wybuchu stanu wojennego w woj. świętokrzyskim) – polski nauczyciel, działacz związkowy i oświatowy oraz urzędnik państwowy; członek NSZZ “Solidarność”; w latach 2014– 2017 Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Nr 450 NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa; następnie, kolejno Mazowiecki Wicekurator Oświaty; wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. 

Był zaangażowany w prace na rzecz warszawskiej oświaty, m.in. pełnił funkcję: koordynatora inicjatywy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Warszawa-Berlin – dwie stolice, różni ludzie, ten sam cel”, koordynatora programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus + oraz opiekuna konkursu dla dzieci i młodzieży: “Katyń. Prawda i Pamięć”. 

W ramach prac resortu edukacji brał, m.in. udział w zespole koordynującym prace nad projektem ustawy przygotowującej reformę szkolnictwa zawodowego. W okresie od września 2018 r. do 2020 r. odpowiadał za nadzór pedagogiczny i rozwój oświaty polskiej za granicą oraz oświaty polonijnej w jednostce podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej. Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych organizowanych przez ONZ, Radę Europy oraz Unię Europejską. W roku 2017 reprezentował stronę polską na konferencji ONZ w Heidelbergu poświęconej antysemityzmowi. W 2022 r. był członkiem polskiej delegacji w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ Universal Periodic Review, UPR) w Genewie. 

Ekspert Komisji Europejskiej oceniający projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Był ekspertem Rządowego Programu: “Polonia i Polacy za Granicą” oraz Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus +. Pracował również przy opiniowaniu wniosków z Programu “Niepodległa” oraz Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ekspert ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli publikujący na łamach Rzeczypospolitej. Komentator zmian systemu oświaty w TVP 3 Warszawa. Dokonywał również diagnozy stanu edukacji w Warszawie i w Polsce na antenach RMF FM, Programu Pierwszego i Trzeciego Polskiego Radia, Radia Zet oraz Radia Plus i Radia Color.

Autor wielu artykułów związanych z zarządzaniem, prawem pracy, pragmatyką zawodową nauczycieli, metodyką pracy nauczyciela oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce. Publikował na łamach uniwersyteckich pism pedagogicznych: Zeszytów Kieleckich, Humanistyki i Przyrodoznawstwa (Zeszytów naukowych UWM) oraz pisma naukowego Armeńskiej Akademii Nauk- Journal of Armenian Studies.

Wpisany na listę rzeczoznawców MEiN odnośnie podręczników szkolnych z języka polskiego.

Za zasługi na rzecz rozwoju oświaty i wychowania został odznaczony Medalem św. Biskupa Męczennika, Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.  

Jako wolontariusz w największej bemowskiej parafii, angażował się w naukę języka angielskiego dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących; organizował również zbiórkę przyborów szkolnych dla środowisk polonijnych na Ukrainie. 

Prywatnie jest miłośnikiem kultury Armenii, najstarszego chrześcijańskiego kraju oraz teatru klasycznego. Uwielbia twórczość Williama Szekspira oraz Juliusza Słowackiego.
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szekspirologów. 

 

                     

Andrzej Piotr Sosnowski (ur. w dniu wybuchu stanu wojennego w woj. świętokrzyskim) – polski nauczyciel, działacz związkowy i oświatowy oraz urzędnik państwowy; członek NSZZ “Solidarność”; w latach 2014– 2017 Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Nr 450 NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa; następnie, kolejno Mazowiecki Wicekurator Oświaty; wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. 

Był zaangażowany w prace na rzecz warszawskiej oświaty, m.in. pełnił funkcję: koordynatora inicjatywy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Warszawa-Berlin – dwie stolice, różni ludzie, ten sam cel”, koordynatora programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus + oraz opiekuna konkursu dla dzieci i młodzieży: “Katyń. Prawda i Pamięć”. 

W ramach prac resortu edukacji brał, m.in. udział w zespole koordynującym prace nad projektem ustawy przygotowującej reformę szkolnictwa zawodowego. W okresie od września 2018 r. do 2020 r. odpowiadał za nadzór pedagogiczny i rozwój oświaty polskiej za granicą oraz oświaty polonijnej w jednostce podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej. Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych organizowanych przez ONZ, Radę Europy oraz Unię Europejską. W roku 2017 reprezentował stronę polską na konferencji ONZ w Heidelbergu poświęconej antysemityzmowi. W 2022 r. był członkiem polskiej delegacji w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ Universal Periodic Review, UPR) w Genewie. 

Ekspert Komisji Europejskiej oceniający projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Był ekspertem Rządowego Programu: “Polonia i Polacy za Granicą” oraz Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus +. Pracował również przy opiniowaniu wniosków z Programu “Niepodległa” oraz Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ekspert ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli publikujący na łamach Rzeczypospolitej. Komentator zmian systemu oświaty w TVP 3 Warszawa. Dokonywał również diagnozy stanu edukacji w Warszawie i w Polsce na antenach RMF FM, Programu Pierwszego i Trzeciego Polskiego Radia, Radia Zet oraz Radia Plus i Radia Color.

Autor wielu artykułów związanych z zarządzaniem, prawem pracy, pragmatyką zawodową nauczycieli, metodyką pracy nauczyciela oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce. Publikował na łamach uniwersyteckich pism pedagogicznych: Zeszytów Kieleckich, Humanistyki i Przyrodoznawstwa (Zeszytów naukowych UWM) oraz pisma naukowego Armeńskiej Akademii Nauk- Journal of Armenian Studies.

Wpisany na listę rzeczoznawców MEiN odnośnie podręczników szkolnych z języka polskiego.

Za zasługi na rzecz rozwoju oświaty i wychowania został odznaczony Medalem św. Biskupa Męczennika, Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.  

Jako wolontariusz w największej bemowskiej parafii, angażował się w naukę języka angielskiego dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących; organizował również zbiórkę przyborów szkolnych dla środowisk polonijnych na Ukrainie. 

Prywatnie jest miłośnikiem kultury Armenii, najstarszego chrześcijańskiego kraju oraz teatru klasycznego. Uwielbia twórczość Williama Szekspira oraz Juliusza Słowackiego.
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szekspirologów. 

   

         

Uwierzmy razem
w lepsze jutro.

Hobby i aktywności

Autor książek dla dzieci i młodzieży oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych

Publikacje naukowe i popularnonaukowe:

„Jak cię słyszą , tak cię piszą … , czyli o języku nauczycieli”// „Zeszyty Kieleckie. Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”. – 2011/2012, nr 2, ss. 29- 33;

“W  trosce o melodię tekstu  – o prozodii w procesie nauki czytania”// Zeszyty Kieleckie. Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” – 2012/2013, nr 4, ss.26 -34;

„Awans zawodowy nauczycieli polonijnych jako mechanizm rozwoju w Polsce”// „Zeszyty Kieleckie. Język polski jako obcy – 2021/2022, nr 2, ss. 139- 150;

„Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako minimalna jednostka dyskursu transformująca językowy obraz mniejszości narodowych i etnicznych wśród użytkowników języka polskiego”//Tożsamość. Kultura. Równość. Refleksje z okazji piętnastolecia Usatwy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” – 2020, nr 2, ss. 266- 273;

„Similarities and differences in the creation of characters in plays by Shakespeare and J. Słowacki”// Humanistyka i Przyradoznastwo. Interdyscyplinarny rocznik filozoficzno-naukowy” – 2023, nr 23, ss. 150- 171;

Языковой образ армян в избранных художественных произведениях польской литературы XIX и XX века// Journal of Armenian Studies – 2023.

Artykuły publicystyczne:

„Dodatki w dużym stopniu różnicują wynagrodzenia nauczycieli”// Rzeczpospolita

„W placówce feryjnej wolne przede wszystkim w wakacje”// Rzeczpospolita

„Nie każdy nauczyciel tak samo chroniony przed zwolnieniem”// Rzeczpospolita

„Zmiany w kodeksie pracy nie dla wszystkich pracowników systemu oświaty”// Rzeczpospolita

Bajki dla dzieci:

„Wigilia w rodzinie. Boże Narodzenie z kolędą” Warszawa 2016.
Niewielka książeczka, ale zawierająca wszystko, co jest potrzebne, aby Wigilia była naprawdę rodzinna.

Bernadetta z Lourdes. Historia dla najmłodszych. Warszawa 2019.

Św. Franciszek. Rycerz w habicie mnicha. Historia dla najmłodszych. Warszawa 2023.

Program

Czy Ty też oczekujesz:

 • dobrej edukacji i bezpiecznej, dostępnej szkoły,
 • bezpłatnych zajęć dla swoich dzieci w bemowskich przedszkolach,
 • międzynarodowych wymian uczniowskich w każdej bemowskiej szkole w ramach programu Erasmus +,
 • sprawnej obsługi interesantów w Urzędzie,
 • rozwoju inicjatyw proekologicznych, nowych ogrodów różanych,
 • fontann z wodą do picia na chodnikach,
 • mini ogrodów różanych na skwerach,
 • upowszechnienia bemowskiej radiostacji,
 • większej liczby miejsc parkingowych,
 • Pomnika Bemisia?

 

Jeśli tak, to witaj na pokładzie!

Jestem w lokalnej polityce, właśnie dlatego, że tutaj jest realny wpływ na sprawy ważne dla nas wszystkich. Tylko tak mogę naprawić, usprawnić, pchnąć do przodu to, co w Stolicy i Dzielnicy nie funkcjonuje.

Chcę zmienić otaczającą rzeczywistość. Jeśli oczekujesz zmiany– to buduj taką Dzielnicę z nami, buduj wartościową Warszawy!

BEMOWO na pokolenia, Dzielnica, która rozwija się, jest solidarna, bezpieczna i zielona będzie możliwa tylko wtedy, gdy zadbamy o rozwój naszych dzieci i młodzieży.

OSIĄGNIĘCIA:

 • ekspert programów pozarządowych,
 • redaktor artykułów z zakresu prawa pracy w prasie ogólnopolskiej,
 • autor wielu publikacji dla dzieci,
 • wolontariusz kolonii dzieci i młodzieży w kraju (parafii pw. Królowej Aniołów) i w Afryce,
 • nauczyciel z powołania,
 • publicysta w największych polskich mediach.

Sprawdź Twoje AS-y

Aktualności

Co z tą szkołą?

MEN właśnie opublikowało Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. To standardowa procedura. Każdy rok szkolny ma

Czytaj więcej

Wybieramy

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołachi placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określająprzepisy Ustawy z dnia 21

Czytaj więcej

Andrzej Sosnowski - Twój AS w Radzie Dzielnicy

Kontakt

Warszawa, Bemowo

©2024 Formella MEDIA